Stichting Buurt en Bewoners Platform Gein

 

Het bewonersplatform Gein, een groep actieve bewoners,  houdt zich bezig met alle zaken die in de wijk kunnen spelen, zoals

  • De (mede)organisatie van festiviteiten
  • Het signaleren van leemten in de wijkvoorzieningen en  problemen op verschillende gebieden.
  • Het bijdragen aan suggesties voor oplossingen en nieuwe initiatieven ter verbetering of verandering.

Stichting Buurt en Bewoners Platform Gein heeft sinds 02-06-2022 de ANBI-status.

Het bewonersplatform Gein wil een luisterend oor bieden voor alle inwoners van Gein. Het bewonersplatform Gein is er voor alle leeftijden, sociale situaties, alle nationaliteiten en godsdienstige en etnische achtergronden, zonder uitsluiting wat betreft gezondheidssituaties, lichamelijke of geestelijke beperkingen en politieke visie. 

 

Het bewonersplatform streeft naar een optimale communicatie tussen het Stadsdeel en de bewoners. Waar nodig en mogelijk wordt overlegd met het Stadsdeel, de gebiedsmakelaar, de politie, de winkeliers van het winkelcentrum en andere bedrijven,  waaronder de sporthal,  verpleeghuis/ziekenhuis Eben Haëzer en andere zorginstellingen, inclusief de gezondheids-centra, bewonerscommissies, scholen  en (jeugd)buurtverenigingen.  Waar mogelijk en nodig wordt contact onderhouden met andere wijken of besturen in Gaasperdam, Amsterdam Zuidoost of de gemeente Amsterdam.

 

Het bewonersplatform Gein steunt activiteiten in de wijk, zoals de organisatie van festiviteiten o.a. Fijn in Gein en kerstmarkten. Wij ondersteunen acties en initiatieven in de wijk, zoals  een schoonmaakactie en het letten op verkeerd aangeboden huisvuil. Wij signaleren overlast op allerlei gebied, bijvoorbeeld de eikenprocessierups, festivals, rattenplagen, afvalverwerking en nemen hierover contact op met overheden en beveiligers. Ook houden wij de vinger aan de pols bij woning-onttrekkings- vergunningen (in de volksmond woningsplitsing genoemd). Het bewonersplatform Gein betreurt het feit dat het cameratoezicht in het winkelcentrum beëindigd is (2020). Er ging een preventieve werking van uit. Wij werken graag samen met een ieder die iets positiefs weet bij te dragen aan de buurt. Het bewonersplatform Gein heeft aandacht voor kunstactiviteiten met kunstenaars uit de buurt en rondleidingen om de buurten beter te leren kennen, alsmede rondleidingen in de Gaasperzoom en het Gaasperpark (onder leiding van bijvoorbeeld een ecoloog)

 

Bij voldoende participanten kunnen thematische commissies/werkgroepen opgericht worden, zoals voor afvalverwerking, natuur/Groen/Milieu, kinder- en speelgelegenheden, jongeren, ouderen, armoede, beleid, wonen, pensioenen, gezondheidszorg, winkelaanbod, veiligheid in de buurt, energietransitie.

 

Het bestuur van Stichting Buurt en Bewoners Platform Gein bestaat uit:  

* Voorzitter/Secretaris (vacature)

William Clappers Gein 2 algemeen bestuurslid 

*Jan Immerman     Gein 2 penningmeester     

* Gery Kraaijkamp  Gein 4 algemeen bestuurslid


Het bestuur krijgt ondersteuning van een kerngroep, bestaande uit:

*Hetty Litjens biedt ondersteuning op het gebied van groen/natuur/milieu

*Jenny van Dalen biedt ondersteuning in het opzetten van Seniorenbelangen/Ouderenhuisvesting in Amsterdam ZO en Gein in het bijzonder.

* Elvira d'Agrella biedt ondersteuning in het opzetten van activiteiten mbt Jongeren/Sport/Cultuur en Armoedebestrijding

                           

 

 

 

In Gein zijn enkele groeperingen actief, te weten de bewonerscommissie Ymere Gein2 en 4 en de Vereniging Gein3Dorp.

De vereniging Gein3Dorp geeft 4 keer per jaar de Gein3Dorper uit en in Gein 1 wordt het V-krantje verspreid.

 

In Gein zijn whatts appgroepen opgericht. In Gein3Dorp bestaat de buurtwachtgroep al jaren. In Gein 1, 2 en 4 zijn in 2022 buurtwacht appgroepen opgericht (dit zijn calamiteiten app groepen) en verbindingsapp groepen, waar minder spoedeisende zaken gemeld kunnen worden. Aanmelden kan bij bewonersplatformgein@gmail.com.

Geschiedenis van Gein

 

Gein is één van de buurten in de wijk  Gaasperdam (stadsdeel Amsterdam zuidoost). Gein ligt aan de zuidoostelijke rand van Amsterdam. Ten zuiden ervan ligt Abcoude in de provincie Utrecht, ten oosten ligt het dorp Driemond. Dat is een afsplitsing van Weesperkarspel en werd al enige tijd geleden toegevoegd aan Gaasperdam. Ten zuidoosten bevindt zich het stadje Weesp. De bewoners hiervan kozen kortgeleden voor aansluiting bij Amsterdam. Over de vormgeving daarvan moet nog worden beslist. Een optie is bijvoorbeeld dat Weesp en Driemond weer samengaan en een aparte wijk gaan vormen. Tussen Abcoude en Driemond stroomt het riviertje het Gein, waarnaar onze buurt/wijk is genoemd.

 

In 1966 zijn de Bijlmermeer, Gein en Gaasp aan Amsterdam toegevoegd. De wijk Gein bestaat uit vier delen: Gein 1, 2, 3 en 4. In de buurt/wijk staan voornamelijk rechthoekige woonblokken en straten met laag- en midden hoogbouw. In Gein 3 staan enkel eengezins(koop)woningen, alsmede in een deel van Gein 4. Gein 1 en 3 liggen ten noorden van de metrolijn, Gein 2 en 4 ten zuiden ervan. De Geinbuurten beschikken over veel groen en speelruimte voor kinderen. De fietspaden zijn overwegend veilig, het autoverkeer verplaatst zich voor een groot deel via de aparte dreven. Centraal in de wijk bevinden zich de eindhalte van de metro (lijnen 50 en 54) en het winkelcentrum Gein. 

 

Het totaal aantal inwoners van Gein bedraagt 11.325. Gein heeft een oppervlakte van192 hectare, 183 ha is land en 9 ha is water. Gein telt 5575 huishoudens. Van de woningen is 41 % koopwoning, 41 % huurwoning via een corporatie en 16 % huur (overig). Er zijn 41 % eengezinswoningen en 39 % meergezinswoningen. Alle woningen zijn gebouwd vóór het jaar 2000. De gemiddelde WOZ -waarde bedraagt € 219.000,00. Er bestaan 5205 adressen in Gein. Het gemiddeld inkomen (bruto jaarinkomen per inwoner) bedraagt 23.100. De meeste inwoners hebben een leeftijd tussen 45-65 jaar, daarna volgt de 65-jarigen en ouder, vervolgens de 25 tot 45 jarigen, de 65 jaar en ouder en 0-15 jarigen en de minste inwoners zijn 15 tot 25 jaar.  Van de inwoners is 57,6 % ongehuwd, 28,1 % gehuwd en 11,8 % gescheiden. Gein telt 48 % sporters, 75 % alcoholgebruikers, 53 % met overgewicht, 24 % rokers en 10 % is mantelzorger. De verdeling man-vrouw: 49,6 % mannen en 50,4 % vrouwen. De criminaliteit bestaat voornamelijk uit vernieling, gevolgd door diefstal en geweld- en seksmisdrijven. Gein bestaat voor 35.5 % uit autochtonen, 52,2 % niet-westers migranten en 12 % westerse migranten. Van de mensen met een migratie achtergrond is 38,3 % van Surinaamse komaf, 18,6 %  westers, 5,5 % Antilliaans, kleinere percentages Marokkaans en Turks en 33,6 % overig. In Gein bevinden zich 650 bedrijven.

Bron: Alle cijfers.nl

 

 

AED's

 

In Gein bevinden zich verschillende AED’s, te weten bij: 

  • het gezondheidscentrum, 
  • Jumbo supermarkt,
  • Eben Haëzer (2 stuks, waarvan  1 in het restaurant)
  • basisschool Gein 3
  • en zes AED's die 24/7 toegankelijk zijn, twee in Gein 4 (Wethouder Ramstraat 158-170 en Wethouder Serrurierstraat 9), twee in Gein 3 ((Jacob Krüsestraat 156 en Cornelis Aarnoutsstraat 129) en één in de Varikstraat in Gein 1, nummer 1 hoek Veenendaalplein en 1 in de Willeskopstraat 1a in Gein 2. . Deze AED’s, die in de woonwijk aan de voorgevel van huizen hangen, bevinden zich in een afgesloten kast voorzien van een codeslot. De code wordt enkel verstrekt tijdens een reanimatie aan burgerhulpverleners die zich geregistreerd hebben bij HartslagNu. Men dient in het bezit te zijn van een geldig reanimatie certificaat, een EHBO diploma of BHV  certificaat.

Voor deze vier buurt AED’s  hebben bewoners geld gedoneerd voor de aanschaf.  

In de regio (Gein, Driemond, Nellestein, Reigersbos en Holendrecht) zijn 46 burgerhulpverleners geregistreerd bij HartslagNu.

Contactadressen voor de AED's:

*Gein 4: senatu66@gmail.com  (Wethouder Ramstraat)

*Gein 4: c.vanmontfoort@hotmail.com (Wethouder Serrurierstraat)

*Gein 3: aedgein3@gmail.com

*Gein 1: aedgein1@gmail.com

*Gein 2: aedgein2@gmail.com

Er is ook een whatsapp-groep voor de AED's.

 

Eben Haëzer

Eben Haëzer is in 2018 gerenoveerd. De verschillende afdelingen zijn Somatiek, Psycho-geriatrie, ELV (Eerste Lijns Verzorging) en GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg), Coma-beademing/intensieve zorg en nieuw is de Wijkkliniek. De Wijkkliniek is bedacht en uitgevoerd door verpleegkundige Bianca Buurman. AMC, Cordaan en Zilveren Kruis financieren dit project. In 2021 zijn enkel somatiek, psycho-geriatrie, coma/intensieve zorg en de Wijkkliniek nog gesitueerd op deze locatie.

De Wijkkliniek is bedoeld voor acute geriatrische zorg. De meeste patiënten verblijven hier 1 tot 2 weken. Het doel is om de mensen klaar te stomen om weer naar huis te gaan. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt een plaats in een verpleeghuis of hospice gezocht. De artsen bezoeken de patiënten dagelijks en  ook de fysiotherapie oefent elke dag met de patiënten. Dit vergt wel wat van de patiënten. Een actieve inzet is vereist.

In de mooie eenpersoonskamers van de Wijkkliniek  waant men zich in een hotel in plaats van in een ziekenhuis.  

 

In gezondheidscentrum Gein kunt u terecht voor de huisartsen, fysiotherapeuten, logopedie, podotherapie, maatschappelijk werk, diëtiste, psycholoog en wijkverpleging. Gezondheidscentrum Gein valt onder GAZO en GAZO heeft een cliëntenraad. (GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost).

 

Buurthuis Gein

 

Buurthuis Gein is in de Coronatijd beperkt open. Verschillende organisaties, o.a. Swazoom brengen programma’s voor de buurtbewoners. Aan de muur naast de ingang hangt een boekenkastje. U kunt hier een boek lenen en ook boeken brengen die u niet meer wilt of kunt gebruiken. 

 

Sinds medio september 2020 hangt het buurtkastje aan de voorgevel van het buurthuis, naast het boekenkastje. In dit buurtkastje kunt u etenswaren plaatsen (niet open gemaakte verpakkingen en toiletartikelen. Minder bedeelden kunnen etenswaren uit dit kastje halen: een win-win situatie.  Er komen geen sigaretten, alcohol of alcoholhoudende dranken in te staan. Wel conserven, rijst, pasta, de goed houdbare producten. Net zoals de AED’s in de buurt een beheerder hebben, heeft ook dit kastje een beheerder, die in de gaten houdt of alles nog netjes is. Valt u iets op dat niet in de haak is (bijvoorbeeld kapot glas in en/of rond het kastje) meldt dit dan bij: bewonersplatformgein@gmail.com

Gasconne koeien

 

De Gasconne koeien in de Gaasperzoom, het natuurgebied dat langs Gein 3 en 4 loopt, zijn inmiddels een begrip. Er is een groep buurtbewoners bij betrokken, die toezicht houdt en informatie geeft aan de recreanten. Tevens houden deze vrijwilligers (herders Gaasperzoom) in de gaten of alles in orde is met de koeien en de kalfjes.

 

Wilt u meer weten of zich aansluiten bij de herders, bel de beheerderstelefoon: 06- 24825054. Dit telefoonnummer kunt u ook bellen als er noodgeval plaatsvindt, bijvoorbeeld als een koe in de sloot is beland.

De foto van moederkoe Luna met kalf is gemaakt door Ed Roelandse, hobby fotograaf en tevens herder in de Gaasperzoom.

Het Bloei-en-Groei huisje is gevestigd in Gein 4, op de  hoek Wethouder Steinmetzstraat (6A), Wethouder van Wijckstraat. Evelien Oosterom is de drijvende kracht. De Bloei-en-Groei huisjes zijn een tuinproject van en door vrouwen. Vrouwen kunnen hier zelf groenten, kruiden en bloemen kweken. Tevens kan een cursus moestuinen gevolgd worden. Een éénmalige bijdrage van € 50,00 is vereist. Op woensdagen worden de heerlijkste gerechten klaargemaakt in het huisje. Informatie:  info@bloeiengroei.org

In Gein 3 woont onze stadsimker Michael Ferdinandus. Hij heeft een duurzame maatschappij voor ogen. Visie van Michael: met bijen houden mensen dichtbij de natuur brengen en hierdoor het duurzame bewustzijn en biodiversiteit te stimuleren. Buurtparticipatie kan hieruit voortvloeien en de verbindingen in Stadsdeel ZuidOost bevorderen. Informatie: bijgein@gmail.com

De Stichting NatuurbeschermingZuidOost is gevestigd in Gein 3. Hetty Litjens is al jaren actief om met name het Gaasperpark zo natuurlijk mogelijk te houden. Biodiversiteit staat bij haar hoog in het vaandel. Informatie: natuurbeschermingzo@xs4all.nl


In Gein 4 is een actieve bewonersgroep druk doende om zwerfvuil te verzamelen. Ook signaleren zij te volle prullenbakken, vastgelopen ondergrondse containers, graffity en achterstallig groenonderhoud.   Op de Facebookgroep 'GeinDoet' wordt hier bijna dagelijks verslag van gedaan, met het doel een betere inzet van de gemeente/het Stadsdeel ZO te verkrijgen, maar tevens de bewoners van Gein te activeren om meer initiatieven tegen zwerfvuil te ondernemen. Het motto van 'GeinDoet' is 'Verbeter de wereld, begin bij 'Onze Straat'.   Gery Kraaijkamp zet zich hiervoor in en neemt het Stadsdeel ZO veel werk uit handen. Informatie:  onzestraat@hotmail.com

 

Fijn in Gein is een jaarlijks terugkerend feest in september. Dit feest kan op veel toeloop rekenen. De winkeliers werken mee,  er is een verscheidenheid aan kraampjes,  er is muziek en niet te vergeten eten en drinken.   Fijn in Gein wordt georganiseerd door William Clappers en Dini Dijkman.

Fijn in Gein wordt georganiseerd door:  Ellen Jansen, Stichting De Blokhut, Claire Wielzen, Dini Dijkman, Henna Kappar, William Clappers, Kaisan Pleizier, Alison Bennet, Stephanie ...en Jeanette Michels-Jansen.

 

Bertus, snelreparatie van fietsen -Gein 1- hoek Varikstraat 1 en Veenendaalplein (naast de AED) telefoon: 06-19527995

Stichting De Blokhut is sedert 2005 actief in Gein . Zij hebben schoonmaakacties georganiseerd, ansichtkaarten acties gedaan, ouderen bezocht met jongeren en vice versa. Zij hebben scholen voorzien van honderden boeken, evenementen georganiseerd en buurtkranten gemaakt. Het Mozaiekpleintje is door hen aangelegd in samenwerking met de scholen en diverse andere partijen. Fijn in Gein is ontstaan uit de festiviteiten die georganiseerd zijn door hen en een aantal bijzonder enthousiaste buurtbewoners. Stichting De Blokhut heeft samengewerkt met diverse instanties, zoals Swazoom, de winkeliers, scholen en veel vrijwilligers.


De mogelijkheid bestaat om een energiecoach via de Groene Hub bij u thuis uit te nodigen. Hij zal advies geven voor het verduurzamen van uw woning. Informatie: info@groenehub.org

Actueel: 12 april 2024

Deze Website wordt vernieuwd.


Op dit moment heeft het Stadsdeel ZO opnieuw een Buurtbudget 2024 voor Gein ter beschikking gesteld.


We nodigen u van harte uit om op 29 april 2024 vanaf 20.00 uur met ons mee te denken hoe wij dat Buurtbudget het beste voor ons mooie Gein en haar bewoners kunnen benutten.

Deze bewonersbijeenkomst zal plaatsvinden in onze Buurthub Dè Ster, Woudrichemstraat 8.


Heeft u vragen hierover, mail dan naar bewonersplatformgein@gmail.com