Volgende bijeenkomst in buurthuis Gein op woensdagavond 23 maart om 19:30 uur. Meld u aan via bewonersplatformgein@gmail.com. De bijeenkomst kan ook via de pc gevolgd worden.

De gemeente stelt buurtbudgetten ter beschikking voor projecten aangedragen door bewoners. De buurtbudgetten staan los van de al bestaande subsidies. Het is niet de bedoeling om een buurtbudget aan te vragen voor zaken die de gemeente al regelt, bijvoorbeeld kapotte afvalbakken die vervangen dienen te worden. Dat is een taak van de gemeente.

Hebt u een plan, zorg ervoor dat dit gedragen wordt door de buurt en zet het op schrift, liefst met een begroting en stuur het op aan de penvoerder, het BPG. De penvoerder verzamelt alle aanvragen, bundelt die en dient ze in. 

De gemeente Amsterdam stelt buurtbudgetten beschikbaar. Gein krijgt dit jaar -2022- € 91.000,= te verdelen. Bewoners kunnen een aanvraag indienen.

Er komt een online bijeenkomst; zie flyer.